Aktuellt

Höjt jobbskatteavdrag och sänkt skatt för pensionärer

januari 2024
Riksdagen har nu beslutat om en höjning av jobbskatteavdraget och att åldersgränsen för att få ta del av jobbskatteavdraget för äldre höjs från 65 år till 66 år. Man har också beslutat att återinföra en indexering av jobbskatteavdraget för äldre genom en koppling till prisbasbeloppet.

Oförändrad skiktgräns för statlig skatt 2024

januari 2024
Riksdagen har beslutat att pausa uppräkningen av skiktgränsen för statlig skatt 2024. Skiktgränserna räknas annars upp varje år med konsumentprisindex plus två procentenheter.

Tillfälligt höjt ROT-avdrag

oktober 2023
Regeringen aviserar i budgetpropositionen att under 2024 höjs taket för ROT-avdrag tillfälligt till högst 75 000 kr.

Prisbasbeloppen 2024

oktober 2023
Regeringen har nu fastställt prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet för 2024. Även i år är det en kraftig höjning – prisbasbeloppet höjs från 52 500 kr till 57 300 kr och det förhöjda prisbasbeloppet från 53 500 kr till 58 500 kr. I artikeln skriver vi vad detta innebär, då prisbasbeloppen styr väldigt många olika beloppsnivåer, allt från deklarationsplikt och traktamenten till maximal sjukpenninggrundande inkomst.

Budgetpropositionen 2024

oktober 2023
Nu har finansministern presenterat årets budgetproposition. Det mesta av innehållet var känt sedan tidigare men helt klar är det en hel del intressant i årets budget för oss som jobbar med skatter och andra nyheter som berör företag och andra ”plånboksfrågor”.

Skattefri laddning på arbetsplatsen

juni 2023
Riksdagen har nu beslutat att arbetsgivare kan erbjuda anställda att ladda sina elbilar gratis på arbetsplatsen utan skattekonsekvens under perioden 1 juli 2023 till 30 juni 2026.

Förmånsbeskattning för anställda vid konferensresa till New York

juni 2023
Anställda på ett byggföretag deltog på en konferensresa i New York. En konferensresa medför normalt inte förmånsbeskattning för de anställda men i det här fallet ansåg kammarrätten att inslaget av nöje och rekreation var för stort och att konferensresan inte var till nytta för företaget. Följden för de anställda blev att de ska förmånsbeskattas för kostnaden och att arbetsgivaren ska betala sociala avgifter på motsvarande värde. Då både anställda och företaget lämnat oriktiga uppgifter i deklarationen skulle de även betala skattetillägg.

Höjt tak vid forskning och utveckling

juni 2023
Riksdagen har beslutat om ett höjt avdragstak för forskning och utveckling (FoU). Avgiftsunderlaget höjs från 600 000 kr till 1,5 miljoner kr per månad från 1 juli 2023.

Anmälan till Value&Friends Nyhetsbrev