Sommarfest och sommargåva

Nu när sommaren närmar sig kan det bli aktuellt att ordna en personalfest eller ge de anställda en sommargåva. Just i år kommer många förmodligen att välja bort sommarfester pga corona, men istället finns det möjlighet att nyttja den så kallade coronagåvan. Här tittar vi på skattereglerna kring detta.

Läs mer »

Omställningsstödet mars–april 2021

Omställningsstöd för perioden mars-april 2021 går nu att söka. Inga större förändringar av stöder har skett jämfört med januari-februari och du har till och med 30 juni på dig att ansöka om stöd för dessa perioder.

Läs mer »

Olaglig verksamhet var inte skattepliktig

Olaglig verksamhet är verkligen inte något att rekommendera. Dock har HFD i tidigare domar slagit fast att olaglig verksamhet i regel inte är skattepliktig. Detta rättsfall visar just detta, och att denna verksamhet inte heller var momspliktig.

Läs mer »

Sommarjobbande ungdomar

Vilka regler gäller vid anställning av skolungdomar? Vilka åldersgränser finns och måste man dra skatt och betala ut semesterersättning? I den här artikeln går vi igenom vad du ska tänka på när du anställer sommarjobbare.

Läs mer »

Stöden vid sjukdom, karens mm förlängs t o m juni 2021

Regeringen har beslutat att de förstärkta åtgärderna för anställda och företag som drabbas ekonomiskt vid sjukdom ska förlängas till och med 30 juni. Förlängningen gäller bland annat statens ansvar för sjuklönekostnader, stödet för egenföretagares karenstid och ersättningen för den första sjukdagen (karensavdraget).

Läs mer »