Redovisning

För bättre överblick och kontroll

Bokföring

Vi erbjuder det affärsstöd som ni behöver. Tillsammans lägger vi upp allt från månads- och kvartalsbokföring, leverantörsfakturahantering och fakturering till kvittohantering och resultatuppföljning. Enkelt och smidigt.

Digitalisering och effektivisering

Genom att digitalisera er ekonomiska administration, som hantering av leverantörsfakturor och kvitton, skapas många nya möjligheter för tidsbesparing och kvalitetssäkring. Vi skapar rätt miljö och verktyg för en effektiv hantering.

Årsbokslut

Vi hjälper er med företagets årsavslut. Vi kan bland annat upprätta bokslut och hjälpa er tolka balans- och resultaträkning. Vi analyserar resultatet, identifierar trender och ger er värdefulla insikter för välgrundade ekonomiska beslut.

Myndighetsrapportering

Medan företagsledningen driver företaget framåt kan vi ta hand om rapportering till myndigheter. Vi hjälper er med bland annat fraktbidrag och återbetalning av energiskatt, rapporter till Svenskt Näringsliv, Skatteverket och bidragsansökningar. 

Hör av dig om hur vi kan hjälpa dig.

Hör av dig om hur vi kan hjälpa dig