Aktuellt

Value & Friends söker senior redovisningskonsult till Skellefteå med erfarenhet av att deklarera jord- och skogsbruk och vill utvecklas mot en mer rådgivande roll.

februari 2024
Som redovisningskonsult hos Value & Friends arbetar du i en platt organisationsstruktur med en färgstark kultur och goda möjligheter att påverka din egen karriärsutveckling.  Du är engagerad och social och har lätt för att ta nya kontakter, skapa relationer och få förtroende. Som en stark kugge i vårt kunniga team känner du dig bekväm i självständigt arbete med stort eget ansvar och eget initiativtagande, är villig att investera tid och engagemang i ditt arbete och dina relationer för att trivas i rollen som ett värdefullt bollplank för våra kunder.

Nya lagar 2024

februari 2024
Flera nya bestämmelser träder i kraft under 2024. Dessutom finns det förslag som kan leda till ändrade regler. Här kommer en förteckning över några av de viktigaste för dig och företaget.

Frivillig momsskyldighet – klargörande av begreppet stadigvarande användning

februari 2024
Under våren 2023 kom Högsta förvaltningsdomstolen med ett beslut om den frivilliga momsskyldigheten som innebar att en gemensam yta för flera hyresgäster kunde vara momspliktig. Nu har Skatteverket kommit med ett nytt ställningstagande som överensstämmer med HFD-domen.

Ny bedömning av begreppet rationaliseringsförvärv

februari 2024
Med hjälp av beskrivningar från Nationalencyklopedin och Svensk ordbok kunde Högsta förvaltningsdomstolen dra slutsatsen att ett skogsförvärv utgjorde ett rationaliseringsförvärv i inkomstskattelagens mening. Att den tidigare brukningsenheten redan tidigare kunde brukas på ett rationellt sätt ändrade inte bedömningen.

Traktamente 2024

januari 2024
Det skattefria traktamentet blir 290 kr 2024. Det kan man läsa i Skatteverkets nya allmänna råd gällande inrikes traktamente för inkomståret 2024 (SKV A 2023:14).

Budgetpropositionen 2024

januari 2024
Riksdagen har tagit beslut om budgetpropositionen för år 2024. Besluten innebär en hel del intressant för oss som jobbar med skatter och andra nyheter som berör företag och ”plånboksfrågor”.

Höjt jobbskatteavdrag och sänkt skatt för pensionärer

januari 2024
Riksdagen har nu beslutat om en höjning av jobbskatteavdraget och att åldersgränsen för att få ta del av jobbskatteavdraget för äldre höjs från 65 år till 66 år. Man har också beslutat att återinföra en indexering av jobbskatteavdraget för äldre genom en koppling till prisbasbeloppet.

Oförändrad skiktgräns för statlig skatt 2024

januari 2024
Riksdagen har beslutat att pausa uppräkningen av skiktgränsen för statlig skatt 2024. Skiktgränserna räknas annars upp varje år med konsumentprisindex plus två procentenheter.

Anmälan till Value&Friends Nyhetsbrev