Aktuellt

Frivillig momsskyldighet – klargörande av begreppet stadigvarande användning

februari 2024
Under våren 2023 kom Högsta förvaltningsdomstolen med ett beslut om den frivilliga momsskyldigheten som innebar att en gemensam yta för flera hyresgäster kunde vara momspliktig. Nu har Skatteverket kommit med ett nytt ställningstagande som överensstämmer med HFD-domen.

Ny bedömning av begreppet rationaliseringsförvärv

februari 2024
Med hjälp av beskrivningar från Nationalencyklopedin och Svensk ordbok kunde Högsta förvaltningsdomstolen dra slutsatsen att ett skogsförvärv utgjorde ett rationaliseringsförvärv i inkomstskattelagens mening. Att den tidigare brukningsenheten redan tidigare kunde brukas på ett rationellt sätt ändrade inte bedömningen.

Traktamente 2024

januari 2024
Det skattefria traktamentet blir 290 kr 2024. Det kan man läsa i Skatteverkets nya allmänna råd gällande inrikes traktamente för inkomståret 2024 (SKV A 2023:14).

Budgetpropositionen 2024

januari 2024
Riksdagen har tagit beslut om budgetpropositionen för år 2024. Besluten innebär en hel del intressant för oss som jobbar med skatter och andra nyheter som berör företag och ”plånboksfrågor”.

Höjt jobbskatteavdrag och sänkt skatt för pensionärer

januari 2024
Riksdagen har nu beslutat om en höjning av jobbskatteavdraget och att åldersgränsen för att få ta del av jobbskatteavdraget för äldre höjs från 65 år till 66 år. Man har också beslutat att återinföra en indexering av jobbskatteavdraget för äldre genom en koppling till prisbasbeloppet.

Oförändrad skiktgräns för statlig skatt 2024

januari 2024
Riksdagen har beslutat att pausa uppräkningen av skiktgränsen för statlig skatt 2024. Skiktgränserna räknas annars upp varje år med konsumentprisindex plus två procentenheter.

Tillfälligt höjt ROT-avdrag

oktober 2023
Regeringen aviserar i budgetpropositionen att under 2024 höjs taket för ROT-avdrag tillfälligt till högst 75 000 kr.

Prisbasbeloppen 2024

oktober 2023
Regeringen har nu fastställt prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet för 2024. Även i år är det en kraftig höjning – prisbasbeloppet höjs från 52 500 kr till 57 300 kr och det förhöjda prisbasbeloppet från 53 500 kr till 58 500 kr. I artikeln skriver vi vad detta innebär, då prisbasbeloppen styr väldigt många olika beloppsnivåer, allt från deklarationsplikt och traktamenten till maximal sjukpenninggrundande inkomst.

Anmälan till Value&Friends Nyhetsbrev