Aktuellt

75 000 kr – tillfälligt höjt tak för ROT

april 2024
Nu har regeringen presenterat propositionen där man föreslår en tillfällig höjning av taket för ROT-avdrag till 75 000 kr från 1 juli 2024 till december 2024.

Arkivering av digitala kvitton – så gör du!

april 2024
Regeringen föreslår att kravet på att bevara ursprungligt räkenskapsmaterial under viss tid ska tas bort. Dessutom föreslås en modernisering av regeln om så kallade kombiuppdrag.

Hur ska födda 1957 kompenseras – nu kommer skatteåterbäringen

april 2024
De som är födda 1957 blev de stora skattemässiga förlorarna 2023. De hamnade liksom i kläm. För detta utlovades kompensation och förslaget om hur detta ska ske har nu hamnat på riksdagens bord. Dessutom föreslås en lagändring för att de som är födda 1959 inte ska drabbas på samma sätt.

Vad menas med väsentlig anknytning vid utlandsflytt?

mars 2024
Väsentlig anknytning när permanentbostaden finns kvar – Mannen flyttade utomlands 2017, vilket var tre år tidigare än sin fru. Makarna behöll sin gamla permanentbostad även efter utflyttningen. Makarna behandlades som en enhet och Skatterättsnämnden ansåg att mannen fortfarande var obegränsat skattskyldig 2023 och 2024.

Ingen moms på medlemsinsats i ekonomisk förening

mars 2024
Högsta förvaltningsdomstolen har överraskande ändrat Skatterättsnämndens förhandsbesked och slår fast att det inte ska vara moms på medlemsinsatsen i en ekonomisk förening. Inte ens i föreningar som driver olika slags anläggningar, exempelvis ett bredbandsnät.

Value & Friends söker senior redovisningskonsult till Skellefteå och Umeå.

februari 2024
Som redovisningskonsult hos Value & Friends arbetar du i en platt organisationsstruktur med en färgstark kultur och goda möjligheter att påverka din egen karriärsutveckling.  Du är engagerad och social och har lätt för att ta nya kontakter, skapa relationer och få förtroende. Som en stark kugge i vårt kunniga team känner du dig bekväm i självständigt arbete med stort eget ansvar och eget initiativtagande, är villig att investera tid och engagemang i ditt arbete och dina relationer för att trivas i rollen som ett värdefullt bollplank för våra kunder.

Nya lagar 2024

februari 2024
Flera nya bestämmelser träder i kraft under 2024. Dessutom finns det förslag som kan leda till ändrade regler. Här kommer en förteckning över några av de viktigaste för dig och företaget.

Frivillig momsskyldighet – klargörande av begreppet stadigvarande användning

februari 2024
Under våren 2023 kom Högsta förvaltningsdomstolen med ett beslut om den frivilliga momsskyldigheten som innebar att en gemensam yta för flera hyresgäster kunde vara momspliktig. Nu har Skatteverket kommit med ett nytt ställningstagande som överensstämmer med HFD-domen.

Anmälan till Value&Friends Nyhetsbrev