Aktuellt

Samfälligheter och moms

mars 2023
Oenig SRN gick på Skatteverkets linje För ungefär ett år sedan kom Skatteverket med sitt nya ställningstagande om samfälligheter och moms. Ett ställningstagande som innebär att nästan alla samfällighetsföreningar numera är momspliktiga. När Skatterättsnämnden (SRN) nu har lämnat förhandsbesked gällande denna frågeställning, så visar det sig att SRN går på Skatteverkets linje. Inte direkt oväntat, men det anmärkningsvärda är att tre ledamöter av sju har en avvikande åsikt.

Moms på medlemsinsatsen för bredband

mars 2023
Enligt Skatterättsnämnden ska det vara moms på den medlemsinsats som medlemmarna betalar för att få tillgång till föreningens bredbandsnät.

Aktuella datum

mars 2023
Datumen för skattedeklaration och inbetalning av skatter, avgifter och moms gäller senaste datum då deklarationen respektive inbetalningen ska vara skattemyndigheten tillhanda.

Inget momslyft på kontorsutrustning i hemmet

mars 2023
Skatterättsnämnden anser att momslyft inte kan medges på arbetsgivarens inköp av kontorsutrustning som placeras i den anställdes hem. Nämnden var dock inte enig och förhandsbeskedet är överklagat.

Höjd moms på reparationer

mars 2023
Riksdagen har beslutet att höja momsen på reparationer av cyklar, skor och kläder mm från 6 till 12% från 1 april 2023.

Utökade möjligheter till anstånd

mars 2023
Mot bakgrund av högre energipriser och försenat elprisstöd samt hög inflation har nu riksdagen beslutat om utökade möjligheter till skatteanstånd genom att antalet möjliga perioder med anstånd utökas från och med 13 februari 2023.

Nya lagar 2023

februari 2023
Flera nya bestämmelser träder i kraft under 2023. Dessutom finns det förslag som kan leda till ändrade regler. Här kommer en förteckning över några av de viktigaste för dig och företaget.

Extra inbetalning för att täcka slutlig skatt

februari 2023
Om du har betalat för lite preliminärskatt under 2022 kan du göra en extra inbetalning till ditt skattekonto för att slippa betala kostnadsränta.

Anmälan till Value&Friends Nyhetsbrev