Höjd moms på reparationer

mars 2023

Riksdagen har beslutet att höja momsen på reparationer av cyklar, skor och kläder mm från 6 till 12% från 1 april 2023.

Moms på reparationer

2017 sänktes momsen på reparationer av cyklar, skor och kläder mm från 25 till 12%. 1 juli 2022 sänktes momsen ytterligare, till 6%. Momssänkningarna hade sin bakgrund i att man ville öka viljan att reparera, istället för att köpa nytt.

Beslut om en återställare

Momssänkningen till 6% blir dock ganska kortvarig, då riksdagen har beslutat om en återställare av momsen till 12%. Motiven till återställaren är att en höjning till 12% ökar enhetligheten i momssystemet och att skillnaden mellan de reparationstjänster som har en lägre momssats och de som inte har det, blir mindre.

Samma tjänster som omfattas

Det blir dock inga förändringar av de tjänster som omfattas av den lägre momssatsen. Det är alltså fortsatt reparationer av cyklar, skor, lädervaror, kläder och hushållslinne. Med reparationer menar man normalt att en vara återställs i användbart skick. Även förebyggande arbeten och förbättringar som utförs i syfte att minska behovet av framtida reparationer och att varorna förbrukas och förslits omfattas. Reparationerna får dock inte innebära att betydande ingrepp görs eller att varorna ändras påtagligt.

Ikraftträdande

Den högre momssatsen ska tillämpas från 1 april 2023.

Regeringens prop 2022/23:35, Skatteutskottets betänkande 2022/23:SkU7