Tillfälligt höjt ROT-avdrag

oktober 2023

Regeringen aviserar i budgetpropositionen att under 2024 höjs taket för ROT-avdrag tillfälligt till högst 75 000 kr.

ROT- och RUT-avdrag

ROT-avdrag är en del av systemet med skattereduktion för HUS-arbete. Den andra delen av systemet är det så kallade RUT-avdraget, se ROT-avdrag och RUT-avdrag i Faktabanken. Enligt nuvarande regler motsvarar skattereduktionen för ROT 30% av arbetskostnaden (inklusive moms) för de åtgärder som omfattas, dock högst 50 000 kr per person och beskattningsår. För RUT-tjänster gäller dock ett högre tak, 75 000 kr per person och beskattningsår. Ett takbelopp – 75 000 kr – gäller dessutom för den sammanlagda reduktionen för både ROT och RUT.

Taket på ROT-avdrag höjs

Regeringen vill främja sysselsättningen i byggsektorn och aviserar nu i budgetpropositionen att taket för ROT-avdrag tillfälligt ska höjas från 50 000 kr till 75 000 kr per person under 2024. Det ska också tillfälligt införas separata tak för ROT-respektive RUT-avdraget. Det innebär alltså att taket för ROT-tjänster och RUT-tjänster hamnar på 75 000 kr vardera och att det inte kommer att finnas något gemensamt maxtak. Om förslaget träder i kraft kommer alltså en skattereduktion om totalt 150 000 kr kunna användas för HUS-arbeten fördelat på ROT-och RUT. De nya reglerna föreslås träda i kraft 1 juli 2024. Det tillfälligt höjda taket kommer dock att gälla för hela 2024 men fram till den 30 juni 2024 föreslås att högst 50 000 kr får användas för ROT-avdrag och högst 75 000 kr sammanlagt för ROT- och RUT-avdrag. Det kommande förslaget bedöms minska skatteintäkterna med ca 1 miljard kr.

Återkommer med förslag

Finansdepartementet kommer att remittera förslaget och inhämta lagrådets yttrande under våren 2024 och kommer därefter att återkomma med ett färdigt förslag.

Regeringens prop 2023/24:1