Prisbasbeloppen 2024

oktober 2023

Regeringen har nu fastställt prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet för 2024. Även i år är det en kraftig höjning – prisbasbeloppet höjs från 52 500 kr till 57 300 kr och det förhöjda prisbasbeloppet från 53 500 kr till 58 500 kr. I artikeln skriver vi vad detta innebär, då prisbasbeloppen styr väldigt många olika beloppsnivåer, allt från deklarationsplikt och traktamenten till maximal sjukpenninggrundande inkomst.

Prisbasbeloppet

Prisbasbeloppet för 2024 beräknas av SCB och baseras på ändringarna i det allmänna prisläget mellan juni i fjol till juni i år. Regeringen har nu fastställt prisbasbeloppet (pbb) för inkomståret 2024 till 57 300 kr (52 500 kr 2023). Prisbasbeloppet används bland annat för att beräkna maximalt skattefritt traktamente, bilförmånsvärdet och maximalt avdrag för pensionskostnader. För beskattningsåret 2024 (deklaratio kr (0,423 pbb).

  • det skattefria traktamentsbeloppet 290 kr (0,005 pbb, avrundas till närmaste tiotal kr).
  • högsta skattefria tävlingsvinst i idrottstävling 1 700 kr (0,03 pbb, avrundas till närmaste hundratal kr).
  • gränsen för uttag av socialavgifter på ersättningar till idrottsutövare 28 650 kr (ett halvt prisbasbelopp).
  • högsta sjukpenninggrundande inkomst 573 000 kr (10 pbb). Motsvarar en månadslön på ca 47 750 kr.
  • högsta föräldrapenninggrundande inkomst 573 000 kr (10 pbb).
  • prisbasbeloppsdelen vid bilförmånsvärderingen för bilar av årsmodell 2017* och tidigare 18 164 kr (0,317 pbb).
  • prisbasbeloppsdelen vid bilförmånsvärderingen för bilar av årsmodell 2018* och senare 16 617 kr (0,29 pbb).
  • lägsta nybilspris för sexårsbilar 229 200 kr (4 pbb).
  • gräns för inventarier av mindre värde 28 650 kr (0,5 pbb).
  • gräns för krav på certifierat kassaregister 229 200 kr (4 pbb).

*gäller nya bilar som blivit skattepliktiga för fordonsskatt 1 juli 2018 eller senare.

Inkomstbasbeloppet

Inkomstbasbeloppet fastställs normalt i november.

Det förhöjda prisbasbeloppet

Det förhöjda prisbasbeloppet för inkomståret 2024 har fastställts till 58 500 kr (53 500 kr 2023). Det förhöjda prisbasbeloppet används för att beräkna pensionspoäng för tilläggspension (ATP-systemet).

Förordning (2023:532) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2024