Aktuella datum

  • Större företag = företag med mer än 40 miljoner kr i beskattningsunderlag för moms
  • Mindre företag = företag med upp till 40 miljoner kr i beskattningsunderlag för moms
  • Skatter = F-skatt, särskild A-skatt samt avdragen preliminärskatt

Observera att mindre företag frivilligt, efter ansökan till skattemyndigheten, kan använda reglerna för stora företag.

Datumen för skattedeklaration och inbetalning av skatter, avgifter och moms gäller senaste datum då deklarationen respektive inbetalningen ska vara skattemyndigheten tillhanda.

Här finner du förteckningar över deklarationsdatum mm för juridiska personer:

*företag (utom handelsbolag och kommanditbolag) utan eu-handel får lämna momsdeklarationen efter inkomstdeklarationen.

September
20 Periodisk sammanställning för augusti – pappersblankett
26 Periodisk sammanställning för augusti – elektronisk
Inbetalning av moms (större företag)
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms (bokslut 2022-07-31)*
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för augusti (större företag)
30 Momsdeklaration och inbetalning – IOSS (Import One Shop Stop) – augusti
Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2022-02-28)
Oktober
12 Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)
Inbetalning av skatter och socialavgifter
Extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kr (bokslut 2022-07-31 och 2022-08-31)
Momsdeklaration för augusti. (mindre företag med månadsmoms)
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för september (mindre företag)
20 Periodisk sammanställning för september och kvartal 3 – 2022 – pappersblankett
25 Periodisk sammanställning för september och kvartal 3 – 2022 – elektronisk
26 Inbetalning av moms (större företag)
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms (bokslut 2022-08-31)*
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för september (större företag)
31 Momsdeklaration och inbetalning – OSS (One Stop Shop) – juli-september
Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2022-03-31)
Momsdeklaration och inbetalning – IOSS (Import One Shop Stop) – september
November
1 Inlämning av allmän fastighetsdeklaration för lantbruk
Inkomstdeklaration (bokslut 2022-01-31, 2022-02-28, 2022-03-31 och 2022-04-30) – pappersblankett
3 Extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mindre än 30 000 kr (bokslut 2022-05-31 och 2022-06-30)
14 Sista dag för betalning av kvarskatt (bokslut 2021-07-31 och 2021-08-31)
Inbetalning av skatter och socialavgifter
Inbetalning av moms (mindre företag med tremånadersmoms)
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms utan EU-handel (bokslut 2022-01-31, 2022-02-28, 2022-03-31 och 2022-04-30) – pappersblankett
Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)
Momsdeklaration för september (mindre företag med månadsmoms)
Momsdeklaration för juli-september (mindre företag med tremånadersmoms)
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för oktober (mindre företag)
21 Periodisk sammanställning för oktober – pappersblankett
25 Periodisk sammanställning för oktober – elektronisk
28 Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms (bokslut 2022-09-30)*
Inbetalning av moms (större företag)
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för oktober (större företag)
30 Momsdeklaration och inbetalning – IOSS (Import One Shop Stop) – oktober
Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2022-04-30)
December
1 Preliminär inkomstdeklaration för inkomståret 2023
Inkomstdeklaration (bokslut 2022-01-31, 2022-02-28, 2022-03-31 och 2022-04-30) – elektronisk
12 Inbetalning av skatter och socialavgifter
Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms utan EU-handel (bokslut 2022-01-31, 2022-02-28, 2022-03-31 och 2022-04-30) – elektronisk
Momsdeklaration för oktober (mindre företag med månadsmoms)
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för november (mindre företag)
15 Inkomstdeklaration (bokslut 2022-05-31 och 2022-06-30) – pappersblankett
Slutskattebesked (bokslut 2021-09-30, 2021-10-31, 2021-11-30 och 2021-12-31)
20 Periodisk sammanställning för november – pappersblankett
27 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för november (större företag)
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms (bokslut 2022-10-31)*
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms utan EU-handel (bokslut 2022-05-31 och 2022-06-30) – pappersblankett
Inbetalning av moms (större företag)
Periodisk sammanställning för november – elektronisk
31 Momsdeklaration och inbetalning – IOSS (Import One Shop Stop) – november

Dela