Aktuella datum

mars 2023
* Större företag = företag med mer än 40 miljoner kr i beskattningsunderlag för moms
* Mindre företag = företag med upp till 40 miljoner kr i beskattningsunderlag för moms
* Skatter = F-skatt, särskild A-skatt samt avdragen preliminärskatt

Observera att mindre företag frivilligt, efter ansökan till skattemyndigheten, kan använda reglerna för stora företag.

Datumen för skattedeklaration och inbetalning av skatter, avgifter och moms gäller senaste datum då deklarationen respektive inbetalningen ska vara skattemyndigheten tillhanda.

Här finner du förteckningar över deklarationsdatum mm för juridiska personer:

*företag (utom handelsbolag och kommanditbolag) utan eu-handel får lämna momsdeklarationen efter inkomstdeklarationen.

Scanna QR-koden så ser du alla aktuella datum