Vilka aktuella datum gäller för företag?

april 2024

Större företag = företag med mer än 40 miljoner kr i beskattningsunderlag för moms
Mindre företag = företag med upp till 40 miljoner kr i beskattningsunderlag för moms
Skatter = F-skatt, särskild A-skatt samt avdragen preliminärskatt
Observera att mindre företag frivilligt, efter ansökan till skattemyndigheten, kan använda reglerna för stora företag.

Datumen för skattedeklaration och inbetalning av skatter, avgifter och moms gäller senaste datum då deklarationen respektive inbetalningen ska vara skattemyndigheten tillhanda.

Vilka viktiga datum finns för företag att förhålla sig till?

Här finner du förteckningar över deklarationsdatum mm för juridiska personer:

*företag (utom handelsbolag och kommanditbolag) utan eu-handel får lämna momsdeklarationen efter inkomstdeklarationen.

Mars
20 Periodisk sammanställning för februari – pappersblankett
25 Periodisk sammanställning för februari – elektronisk
26 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för februari (större företag)
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms (bokslut 2024-01-31)*
Inbetalning av moms (större företag)
31 Momsdeklaration och inbetalning – IOSS (Import One Shop Stop) – februari
April
2 Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2023-08-31)
Inkomstdeklaration (bokslut 2023-07-31 och 2023-08-31) – elektronisk och papper
12 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för mars (mindre företag)
Momsdeklaration för februari (mindre företag med månadsmoms)
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms utan EU-handel (bokslut 2023-07-31 och 2023-08-31) – elektronisk
Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)
Inbetalning av skatter och socialavgifter
15 Slutskattebesked (bokslut 2023-01-31, 2023-02-28, 2023-03-31 och 2023-04-30)
22 Periodisk sammanställning för mars och kvartal 1 – 2024 – pappersblankett
25 Periodisk sammanställning för mars och kvartal 1 – 2024 – elektronisk
26 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för mars (större företag)
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms (bokslut 2024-02-29)*
Inbetalning av moms (större företag)
30 Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2023-09-30)
Momsdeklaration och inbetalning – IOSS (Import One Shop Stop) – mars
Momsdeklaration och inbetalning – OSS (One Stop Shop) – januar-mars
Maj
2 Inkomstdeklaration (fysisk person, enskild näringsidkare)
3 Extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mindre än 30 000 kr (fysisk person, enskild näringsidkare)
Extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mindre än 30 000 kr (bokslut 2023-09-30, 2023-10-31, 2023-11-30 och 2023-12-31)
13 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för april (mindre företag)
Momsdeklaration för januari-mars (mindre företag med tremånadersmoms)
Momsdeklaration för mars (mindre företag med månadsmoms)
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms utan EU-handel (fysisk person, enskild näringsidkare)
Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)
Inbetalning av moms (mindre företag med tremånadersmoms)
Inbetalning av skatter och socialavgifter
20 Periodisk sammanställning för april – pappersblankett
27 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för april (större företag)
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms (bokslut 2024-03-31)*
Inbetalning av moms (större företag)
Periodisk sammanställning för april – elektronisk
31 Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2023-10-31)
Momsdeklaration och inbetalning – IOSS (Import One Shop Stop) – april
Juni
12 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för maj (mindre företag)
Momsdeklaration för april (mindre företag med månadsmoms)
Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)
Inbetalning av skatter och socialavgifter
Extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kr (bokslut 2024-01-31, 2024-02-29, 2024-03-31 och 2024-04-30)
15 Beslut om fastighetstaxering för småhus – digital brevlåda
17 Slutskattebesked (bokslut 2023-05-31 och 2023-06-30)
20 Periodisk sammanställning för maj – pappersblankett
25 Periodisk sammanställning för maj – elektronisk
26 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för maj (större företag)
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms (bokslut 2024-04-30)*
Inbetalning av moms (större företag)
30 Momsdeklaration och inbetalning – IOSS (Import One Shop Stop) – maj
Beslut om fastighetstaxering för småhus – papper
Juli
1 Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2023-11-30)
12 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för juni (mindre företag)
Momsdeklaration för maj (mindre företag med månadsmoms)
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms utan EU-handel (bokslut 2023-09-30, 2023-10-31, 2023-11-30 och 2023-12-31) – pappersblankett
Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)
Inbetalning av skatter och socialavgifter
Sista dag för betalning av kvarskatt (bokslut 2023-01-31, 2023-02-28, 2023-03-31 och 2023-04-30)
22 Periodisk sammanställning för juni och kvartal 2 – 2024 – pappersblankett
25 Periodisk sammanställning för juni och kvartal 2 – 2024 – elektronisk
26 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för juni (större företag)
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms (bokslut 2024-05-31)*
Inbetalning av moms (större företag)
31 Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2023-12-31)
Momsdeklaration och inbetalning – IOSS (Import One Shop Stop) – juni
Momsdeklaration och inbetalning – OSS (One Stop Shop) – april-juni
Augusti
1 Inkomstdeklaration (bokslut 2023-09-30, 2023-10-31, 2023-11-30 och 2023-12-31) – elektronisk och ppapper
12 Extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kr (bokslut 2024-05-31 och 2024-06-30)
15 Slutskattebesked (bokslut 2023-07-31 och 2023-08-31)
19 Inbetalning av skatter och socialavgifter (större företag)
Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för juli (mindre företag)
Momsdeklaration för april-juni (mindre företag med tremånadersmoms)
Momsdeklaration för juni (mindre företag med månadsmoms)
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms utan EU-handel (bokslut 2023-09-30, 2023-10-31, 2023-11-30 och 2023-12-31) – elektronisk
Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)
Inbetalning av moms (mindre företag med tremånadersmoms)
Inbetalning av skatter och socialavgifter (mindre företag)
20 Periodisk sammanställning för juli – pappersblankett
26 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för juli (större företag)
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms (bokslut 2024-06-30)*
Inbetalning av moms (större företag)
Periodisk sammanställning för juli – elektronisk
31 Momsdeklaration och inbetalning – IOSS (Import One Shop Stop) – juli
September
2 Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2024-01-31)
3 Extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mindre än 30 000 kr (bokslut 2024-01-31, 2024-02-29, 2024-03-31 och 2024-04-30)
12 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för augusti (mindre företag)
Momsdeklaration för juli (mindre företag med månadsmoms)
Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)
Inbetalning av skatter och socialavgifter
Sista dag för betalning av kvarskatt (bokslut 2023-05-31 och 2023-06-30)
20 Periodisk sammanställning för augusti – pappersblankett
25 Periodisk sammanställning för augusti – elektronisk
26 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för augusti (större företag)
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms (bokslut 2024-07-31)*
Inbetalning av moms (större företag)
30 Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2024-02-29)
Momsdeklaration och inbetalning – IOSS (Import One Shop Stop) – augusti
Oktober
14 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för september (mindre företag)
Momsdeklaration för augusti. (mindre företag med månadsmoms)
Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)
Inbetalning av skatter och socialavgifter
Extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mer än 30 000 kr (bokslut 2024-07-31 och 2024-08-31)
21 Periodisk sammanställning för september och kvartal 3 – 2024 – pappersblankett
25 Periodisk sammanställning för september och kvartal 3 – 2024 – elektronisk
28 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för september (större företag)
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms (bokslut 2024-08-31)*
Inbetalning av moms (större företag)
31 Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2024-03-31)
Momsdeklaration och inbetalning – IOSS (Import One Shop Stop) – september
Momsdeklaration och inbetalning – OSS (One Stop Shop) – juli-september
November
1 Inlämning av allmän fastighetsdeklaration för hyreshus
Inlämning av allmän fastighetsdeklaration för industri
4 Extra inbetalning (fyllnadsbetalning) vid underskott av slutlig skatt på mindre än 30 000 kr (bokslut 2024-05-31 och 2024-06-30)
12 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för oktober (mindre företag)
Momsdeklaration för juli-september (mindre företag med tremånadersmoms)
Momsdeklaration för september (mindre företag med månadsmoms)
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms utan EU-handel (bokslut 2024-01-31, 2024-02-29, 2024-03-31 och 2024-04-30) – pappersblankett
Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)
Inbetalning av moms (mindre företag med tremånadersmoms)
Inbetalning av skatter och socialavgifter
Sista dag för betalning av kvarskatt (bokslut 2023-07-31 och 2023-08-31)
20 Periodisk sammanställning för oktober – pappersblankett
25 Periodisk sammanställning för oktober – elektronisk
26 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för oktober (större företag)
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms (bokslut 2024-09-30)*
Inbetalning av moms (större företag)
30 Momsdeklaration och inbetalning – IOSS (Import One Shop Stop) – oktober
December
2 Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2024-04-30)
Inkomstdeklaration (bokslut 2024-01-31, 2024-02-29, 2024-03-31 och 2024-04-30) – elektronisk och papper
Preliminär inkomstdeklaration för inkomståret 2025
12 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter för november (mindre företag)
Momsdeklaration för oktober (mindre företag med månadsmoms)
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms utan EU-handel (bokslut 2024-01-31, 2024-02-29, 2024-03-31 och 2024-04-30) – elektronisk
Inbetalning av moms (mindre företag med månadsmoms)
Inbetalning av skatter och socialavgifter
13 Slutskattebesked (bokslut 2023-09-30, 2023-10-31, 2023-11-30 och 2023-12-31)
20 Periodisk sammanställning för november – pappersblankett
27 Arbetsgivardeklaration för skatteavdrag och socialavgifter samt momsdeklaration för november (större företag)
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms (bokslut 2024-10-31)*
Momsdeklaration och inbetalning – helårsmoms utan EU-handel (bokslut 2024-05-31 och 2024-06-30) – pappersblankett
Inbetalning av moms (större företag)
Periodisk sammanställning för november – elektronisk
31 Årsredovisning och revisionsberättelse till Bolagsverket (bokslut 2024-05-31)
Momsdeklaration och inbetalning – IOSS (Import One Shop Stop) – november