Våra tjänster

Vi erbjuder flera möjligheter för företagare och företag att utvecklas.

Affärsstöd

Vi hjälper dig att ha en effektiv ekonomi- och verksamhetsstyrning. En avgörande faktor är ordning i företagets primära rapportering, något som är själva grunden för överblick och kontroll. Att hjälpa till och utveckla detta ingår ofta i vår konsultroll.  Vi utför också lönetjänster av varierande storlek och inom olika avtalsområden.  Som kund bestämmer du själv om vi ska sköta hela eller delar av ditt företags lönehantering.

När du samarbetar med oss får du din egen affärsrådgivare och samtalspartner. Du får även tillgång till vårt omfattande nätverk av specialister.

Att vara tillgängliga och omvandla kunskap till kundvärden är själva kärnan för vår verksamhet. Vi är också mycket uppmärksamma på förändringstendenser och tar regelbundet del av framtidsorienterade undersökningar. Det stärker våra möjligheter till att hjälpa dig med att minska risker, höja intäkter och sänka kostnader.

Affärsutveckling

Vi älskar att få bidra till utveckling, både för människor och verksamheter. Med stort engagemang, modernt affärsstöd och specialistkompetenser hjälper vi dig att utveckla ditt företag och ditt företagande. Vi har hjälpt hundratals företag genom åren och har redan mött många av de utmaningar du står inför och vet därför de nödvändiga stegen för att få din verksamhet att växa. Med Value & Friends får du värdefulla råd utifrån dina egna förutsättningar så du kan fatta rätt beslut för att utveckla dina affärer och driva verksamheten framåt. Vi hjälper dig att se nya utvecklingsmöjligheter och vilka åtgärder som ger bäst effekt.

I vilken omfattning du än behöver hjälp så får du vår fulla uppmärksamhet och vårt djupaste engagemang.

Ägarskiften

Vad avser ägarskiften verkar vi i huvudsak genom Företagsförmedlingen i samarbete med Swedbank som är en
rikstäckande organisation med ett 50-tal personer i riket.

Funderar du på att sälja ditt företag eller utöka din verksamhet genom förvärv? Då är vi rätt partner i processen. Vi har lång erfarenhet av att hjälpa till vid ägarskiften och vet vikten av att planera processen i tid, så du får fler möjligheter att maximera nyttan och öka värdet i affären. Vi hjälper dig hela vägen, från planering och förberedning till förhandling och avtal. Vi har svaren på dina frågor, kontakta oss redan idag så kan vi diskutera vilken
ägarskifteslösning som passar bäst för dig och ditt företag.

Revision

Revision är ett av våra absoluta spetsområden. Vi genomför din revision effektivt och målstyrt genom moderna revisions- och analysprogram, och du får alltid din egen revisor som samtalspartner. Genom revisionen får aktieägare, kreditgivare, kunder och leverantörer en bekräftelse på att information bolaget lämnat om sin ekonomiska situation är riktig. Utifrån företagets årsredovisning, redovisning och förvaltning utformar vi även effektiva förbättringsförslag till organisationens ledning. Med en revisor får du bättre kontroll.