Åldersgränser

Barn som inte fyllt 13 år får i stort sett inte jobba alls. Vissa undantag finns för bland annat lätta och ofarliga arbetsuppgifter inom den närmsta familjen. Exempel på mycket lätt och ofarligt arbete är trädgårdsarbete, lätt utfodringsarbete, frukt och bärplockning samt rensning av trädgårdsland. Det går också att få tillstånd från Arbetsmiljöverket för att jobba som skådespelare, statist och liknande.

Ungdomar i åldern 13–15 år får under skollovet arbeta högst 7 timmar/dag och högst 35 timmar/ vecka. Arbetet får inte börja före kl 06.00 och inte sluta senare än kl 20.00. De ska ha ledigt minst 14 timmar i sträck per dygn (nattvila), och 36 timmar i sträck varje vecka, helst på helgen (veckovila). De ska också vara lediga minst fyra veckor i sträck på sommaren. Arbetet ska vara enkelt och ofarligt och föräldrarna ska ha gett sitt tillstånd till arbetet.

Ungdomar som inte fyllt 18 år men som under kalenderåret fyller minst 16 år och som har gått ut grundskolan får under skollovet arbeta högst 8 timmar/dag och högst 40 timmar/vecka. Dessa ungdomar ska vara lediga mellan kl 22.00 och kl 06.00 eller mellan kl 23.00 och kl 07.00. De ska ha ledigt minst 12 timmar i sträck per dygn och en veckovila på minst 36 timmar i sträck. I undantagsfall kan dygnsvilan förkortas till 11 timmar (t ex vid arbete på sjukhus, hotell och restaurang). De får dock aldrig arbeta mellan midnatt och kl 05.00. Ungdomar får inte utföra riskfyllda arbetsuppgifter.

Minderåriga (personer som inte fyllt 18 år) ska ha en sammanhängande rast på minst 30 minuter senast efter 4,5 timmars arbete. Dessutom finns det i arbetstidslagen krav på pauser från arbetet ska (precis som för alla andra anställda), till exempel fikapaus.

Semesterersättning

Om anställningen är tänkt att pågå högst tre månader kan du avtala om att den anställde inte ska ha rätt till någon semesterledighet. Den anställde har dock rätt till semesterersättning (normalt 12% av lönen) som ska specificeras separat på lönebeskeden.

Sjuklön

Även sommarjobbande ungdomar har rätt till sjuklön vid sjukdom. Om den avtalade anställningstiden är kortare än en månad har den anställde dock rätt till sjuklön först efter det att han har tillträtt anställningen och därefter har varit anställd 14 kalenderdagar i följd. Om den anställde insjuknar under de första 14 dagarna av anställningen har han alltså inte rätt att få sjuklön förrän den 15:e dagen (efter karensavdrag) efter den första anställningsdagen.

Förmåner

Tänk på att personalvårdsförmåner måste erbjudas hela personalen för att de ska vara skattefria. Även sommarjobbare ska alltså erbjudas de personalvårdsförmåner som företaget tillhandahåller, t ex motion, fika och kontorsmassage.

Skatt och jämkning

Om sommarjobbaren kommer att tjäna sammanlagt 20 135 kr eller mer under 2021 och inte ansöker om jämkning ska arbetsgivaren dra preliminärskatt enligt skattetabell. Beloppen i skattetabellerna bygger dock på att man har lön under hela året.

För att sommarjobbaren ska slippa betala för mycket preliminärskatt kan han ansöka om jämkning hos Skatteverket (via e-tjänsten Jämkning för skolungdom eller blanketten SKV 4301). Jämkningsbeskedet ska lämnas till arbetsgivaren.

Den som kommer att tjäna mindre än 20 135 kr under 2021 behöver inte lämna ansökan om jämkning till Skatteverket. Det räcker med att fylla i blanketten ”Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag” (SKV 434) och lämna den till arbetsgivaren. Förutsättningen för att arbetsgivaren inte ska behöva dra någon skatt är att sommarjobbaren kommer att vara bosatt i Sverige under hela 2021.

Arbetsgivaravgifter

Trots att du inte behöver göra något skatteavdrag ska du ändå betala arbetsgivaravgifter om lönen blir minst 1 000 kr under kalenderåret.

För löner till ungdomar som fyllt 15 men inte 18 år får arbetsgivaravgifterna sättas ned till 10,21%. Reglerna gäller löner och ersättningar upp till 25 000 kr per månad.

För ungdomar som fyllt 18 år men inte 23 år gäller en tidsbegränsad nedsättning under perioden 1 januari 2021–31 mars 2023. På lön upp till 25 000 kr/månad är arbetsgivaravgifterna under denna period ålderspensionsavgiften plus nio tjugondelar av de övriga avgifterna och den allmänna löneavgiften, dvs 19,73%. På lön som överstiger 25 000 kr per månad betalas fulla arbetsgivaravgifter (31,42%).

Ytterligare nedsättning juni–augusti 2021

Observera att regeringen i en promemoria har föreslagit att rabatten på arbetsgivaravgiften för 19-23-åringar förstärks ytterligare under juni-augusti 2021. En sommarrabatt som innebär att arbetsgivaravgiften blir 10,21% (istället för 19,73%). Rabatten ska gälla för den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kr/mån. Beslut väntas senare i vår.

Denna rabatt kommer alltså att omfatta alla som vid årets ingång har fyllt 18 år (som fyller 19 år under 2021). På motsvarande sätt omfattas 23-åringar om de fyller 23 år någon gång under 2021. Detta är alltså personer som är födda 1998 – 2002 som omfattas av sommarrabatten.

Denna tillfälliga rabatt innebär att arbetsgivaravgiften under juni-augusti 2021 blir 10.21% för alla unga mellan 15–23 år.

Så får barn och ungdomar arbeta (www.av.se), www.skatteverket.se

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.