Sommarfest och sommargåva

Nu när sommaren närmar sig kan det bli aktuellt att ordna en personalfest eller ge de anställda en sommargåva. Just i år kommer många förmodligen att välja bort sommarfester pga corona, men istället finns det möjlighet att nyttja den så kallade coronagåvan. Här tittar vi på skattereglerna kring detta.

Sommarfest

Inför sommaren brukar många företag bjuda de anställda på en sommarfest. Dessa tillställningar går under reglerna för intern representation, dvs under begreppet personalfest.

Representationsmåltider är dock inte avdragsgilla. Momsen kan dock lyftas på utgifter upp till 300 kr (exklusive moms) per person och måltid.

Däremot är enklare förtäring och förfriskningar avdragsgilla med 60 kr + moms per person

Kringkostnader vid personalfester är avdragsgilla med högst 180 kr + moms per person. Det kan t ex vara lokalhyra och kostnader för musikunderhållning. Resekostnader med taxi eller buss från arbetsplatsen till festlokalen är helt avdragsgilla.

Personalfest på annan ort

Resa och logi i samband med personalfest på annan ort är skattefri för den anställde och dennes familj. Det gäller under förutsättning att det är fråga om maximalt en övernattning och att arrangemanget ryms inom begreppet personalvård.

Högst två personalfester per år

Högst två personalfester per år är avdragsgilla (när det gäller enklare förtäring och förfriskningar, kringkostnader och resekostnader, se ovan). Givetvis kan företaget ordna fler personalfester än så. Konsekvensen blir att kostnaderna för personalfest nummer tre och fyra osv inte blir avdragsgilla. Någon förmånsbeskattning blir det normalt ändå inte för personalen.

Påkostade personalfester anses oftast ha ett tydligt inslag av personlig gästfrihet och är därför inte avdragsgilla för företaget. Var gränsen går mellan personalvård och personlig gästfrihet är svårt att säga. En alltför påkostad personalfest kan alltså innebära att företaget inte får dra av något alls.

Digitala fester

I dessa coronatider blir många sommarfester inställda. Frågan uppkommer då om man kan ha sommarfester på distans (med uppkoppling t ex via Teams eller Zoom) och bjuda de anställda på förtäring när de deltar i festen från sin tillfälliga arbetsplats i bostaden utan att detta blir skattepliktigt för de anställda.

Frågan är inte rättsligt prövad men Skatteverket anser att det ska vara fysiskt gemensamma måltider för att måltider ska vara skattefria vid intern representation. I så fall innebär det att måltider i hemmet vid sommarfester på distans är skattepliktiga.

Observera dock att en arbetsgivare kan använda reglerna om coronagåva (se nedan) för att t ex skicka hem mat- eller delikatesskorgar till personalen inför t ex ett videomöte och då är de skattefria enligt dessa regler.

Coronagåva

Gåvor från arbetsgivare till anställda är ju normalt skattepliktiga (förutom när det gäller julgåvor, jubileumsgåvor och minnesgåvor, se Gåvor till anställda i Faktabanken). Under 2021 kan dock en arbetsgivare ge en ”extra” skattefri gåva (”coronagåva”) värd 2 000 kr inklusive moms till sina anställda. En arbetsgivare kan alltså nyttja reglerna om coronagåva för att ge de anställda en skattefri sommargåva. Gåvan får inte vara pengar. Det går bra att dela upp coronagåvan på flera saker och/eller tillfällen så länge det sammanlagda beloppet inte överstiger 2 000 kr inklusive moms. Om gåvans marknadsvärde överstiger 2 000 kr beskattas den överstigande delen som lön.

Dela