Stödet förlängs

Regeringen har beslutat att omsättningsstödet till enskilda näringsidkare förlängs med ytterligare fyra månader, dvs med mars–juni 2021. Regeringen har redan aviserat en eventuell förlängning till och med september 2021, se.

För att få stödet krävs ett omsättningstapp på minst 30% för respektive stödperiod och under mars–juni är varje enskild månad en stödperiod.

Stödperiodens motsvarande månader under 2019 är referensperiod.

Ett företag ska söka omsättningsstöd för stödperioden mars 2021. Omsättningen under denna period jämförs med omsättningen under mars 2019 vid bedömningen av hur stort omsättningstappet är.

Om näringsidkaren fått föräldrapenning eller sjukpenning under sammanlagt mer än hälften av kalenderdagarna under referensperioden, får motsvarande månader under 2018 användas som referensperiod istället.

Krav på minsta omsättning

För perioden mars–juni 2021 är kravet på minsta nettoomsättning för att få stödet 180 000 kr under det räkenskapsår som avslutades 2019.

Om räkenskapsåret 2019 var längre eller kortare än tolv månader ska kravet på nettoomsättning justeras.

Om näringsidkaren fått föräldrapenning eller sjukpenning får bedömningen av kravet på minsta omsättning göras utifrån 2018 under samma förutsättningar som ovan.

Minsta stöd

För att få stöd måste stödet för stödperioden uppgå till minst 1 000 kr/stödperiod (månad) för mars–juni 2021.

Övriga villkor

Liksom tidigare krävs att nedgången i nettoomsättning så gott som uteslutande ska vara orsakad av effekterna av coronapandemin.

Näringsidkaren ska också ha gjort vad som skäligen kan krävas för att kunna få försäkringsersättning, skadestånd och liknande ersättning för omsättningstapp som stödet beräknas på.

Även vid erhållen a-kassa

För de nya perioderna är det möjligt att ta del av stödet även för de som har fått arbetslöshetsersättning under den stödperiod som ansökan avser.

Stödet ska dock minskas med den a-kasseersättning som näringsidkaren fått för stödperioden.

Beräkning av nettoomsättning mm

Vad som menas med nettoomsättning och hur den ska beräknats har inte ändrats. Liksom tidigare ska stödet minskas med ersättning som näringsidkaren fått i försäkringsersättning, kulturstöd och omställningsstöd.

Stödnivåer

Stödet uppgår till 90% av omsättningstappet under dessa perioder.

Period Omsättningstapp, minst Stöd (av omsättningstapp)
mars 2021 30% 90%
april 2021 30% 90%
maj 2021 30% 90%
juni 2021 30% 90%

Takbelopp

Stödet uppgår till högst följande belopp:

Period Maximalt stöd Max om a-kassa
mars 2021 24 000 kr 18 000 kr1/12 000 kr2
april 2021 24 000 kr 18 000 kr1/12 000 kr2
maj 2021 24 000 kr 18 000 kr1/12 000 kr2
juni 2021 24 000 kr 18 000 kr1/12 000 kr2

1 om näringsidkaren fått a-kasseersättning under mer än 10% men mindre än 50% av antalet kalenderdagar under stödperioden.

 

Ansökan

Ansökan ska lämnas via Boverkets e-tjänst.

Uppgifterna i en ansökan om omsättningsstöd ska lämnas på heder och samvete.

Ett utdrag ur bokföringen ska bifogas ansökan.

Förordningen träder i kraft 1 juli 2021. Stödet söks hos Boverket och ansökan för dessa perioder ska göras senast 15 september 2021.

Regeringens förordning SFS 2021:143, SFS 2021:417

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.