Moms på medlemsinsatsen för bredband

Enligt Skatterättsnämnden ska det vara moms på den medlemsinsats som medlemmarna betalar för att få tillgång till föreningens bredbandsnät.

Dela