Alla förmedlingsuppdrag av kommersiella fastigheter görs i samarbete med:

Vi är en kunnig partner med lång erfarenhet av att förmedla kommersiella fastigheter.
Dessutom har vi också ett omfattande kontaktnät vilket ofta är nyckeln till att hitta rätt köpare.

Fastighetsöverlåtelser

Vi erbjuder erfaren köp- och säljrådgivning av alla typer av kommersiella fastigheter. Vår långa erfarenhet av att genomföra både offentliga eller konfidentiella uppdrag skapar mervärde för din affär.

Fastighetsvärderingar

Vi erbjuder värderingar av både kommersiella fastigheter och fastighetsbolag. De flesta kommersiella fastigheter säljs idag som fastighetsbolag vilket kräver  specialkompetens vid värderingen.

Ombildning till bostadsrättsförening

Vi är er ombildningskonsult genom hela processen och ser till att er bostadsrättsombildning får bästa möjliga förutsättningar för både säljare, bostadsrättsföreningen samt dess medlemmar.

Nyproduktion

Vi är er rådgivare och hjälper er att på bästa sätt möta marknadens behov av storlek och standard samt lämplig prissättning i aktuellt område.
Vi kan också sköta försäljningen av de nya bostäderna.

Fastighetsekonomi

Vi är ert engagerade och moderna affärsstöd genom våra specialkompetenser inom fastighetsadministration och vi kan hjälpa er till en trygg ekonomi.
Vi kan hjälpa er med allt inom ekonomisk förvaltning av  bostadsrättsföreningar och administrations- och redovisningstjänster.

Funderar du på att köpa eller sälja en kommersiell fastighet?

Vi hjälper dig. Vi har lång erfarenhet av försäljning av kommersiella fastigheter. Vi har också ett stort kontaktnät av säljare och köpare.

Kontakta oss på kommersiellafastigheter@valueandfriends.se för att boka in ett möte.

Våra publika objekt

Servicegatan 7, Skellefteå

En fin industrifastighet med en total uthyrningsbar yta på ca 1 610 m2 inrymmande produktionslokal på ca 1 300 m2, lager uppgående till ca 100 m2 samt kontor och personalutrymmen uppgående till ca 150 m2. Utöver detta finns även en utbyggnad på ca 60 m2 vilken idag hyrs ut till Folkpool som utställningshall.

Till objektet  

Blå Vägen 40, Hemavan

Centralt belägen fastighet i Hemavan bestående av butiks- och lagerlokaler med en uthyrningsbar yta på totalt 1 191 m2.

Till objektet  

Älvstigen 5, Hemavan

Välbelägen verkstads- och butiksfastighet i expansiva Hemavan med en byggnad från 2017 på totalt 972,9 m2 uthyrningsbar yta varav verkstadslokal på ca 388 m2 och butikslokaler på ca 584,9 m2.

Till objektet  

Storgatan 32, Strömsund

På fastigheten finns uppförd en huvudbyggnaden i två plan på totalt 758 m2. Lokalerna är i dagsläget vakanta men senast bedrevs en hälsocentral i lokalerna. Vidare finns en flygel på 219 m2 inkl. källare med förrådsutrymmen på ca 100 m2. I dagsläget bedrivs en tandklinik i byggnaden med 4 behandlingsrum, väntrum samt personalrum.

Till objektet  

Smultronstigen 4, Boden

Naturnära fastighet belägen i Sävast, Boden inrymmande välunderhållna vård-, boende- och kontorslokaler på totalt 2 945 m2. De största hyresgästerna är Boden kommun, Boden Businesspark och Folktandvården, vilka är stora och stabila hyresgäster med långa kontrakt.

Till objektet  

Hyvelgatan 15, Skellefteå

En mycket fin och väl underhållen kontors- och industrifastighet på totalt 3 566 m2 strategiskt belägen på Hedensbyn industriområde i Skellefteå.

Till objektet  

Strandvägen 39, Nordmaling

Fastighet med stor potential för olika verksamheter.

På fastigheten finns uppfört en byggnad i två plan. Bottenvåningen inrymmer matsal med uteplats, restaurangkök, reception, fem boenderum samt personalrum. På andra plan finns åtta boenderum, ett sällskapsrum med kök samt gemensamma hygienutrymmen med två toaletter och en dusch.

Fastigheten har stor potential för en variation av verksamheter som tex hotell- och restaurang, vårdboende, företagshotell samt kontorslokaler. Möjlighet finns även att göra om byggnaden till bostäder.

Till objektet  

Nordmaling, Vännäs

Fastighetsbestånd med 14 fastigheter bestående av en blandning av bostäder och lokaler. Samtliga fastigheter har ett mycket bra centrumläge och är i generellt gott skick.

Den totala uthyrningsbara ytan uppgår till ca 9 767 m2 varav ca 4 521 m2 bostäder och 5 246 m2 lokaler.

Sammanlagda beräknade intäkterna per 2017 uppgår till ca 7 063 000 kr med bedömda driftkostnader på ca 3 109 000 kr vilket ger ett driftnetto på ca 3 954 tkr. Det finns även möjlighet till exploatering/utveckling.

Kabelvägen 12 A-C, Umeå

Rymlig och fräsch kontors- och restaurangfastighet i Umeå. På fastigheten finns uppfört en byggnad i två plan på totalt 655 m2 med kontor och restaurang.

Norra Obbolavägen 112A, Umeå

Kontors- och industrifastighet från 2014 i mycket gott skick och med hög standard. Fastigheten består av en kontorsbyggnad och en industribyggnad.
Byggnaderna är uppförda under 2014 och har därför mycket låga driftkostnader.
Fastigheten inrymmer många olika hyresgäster inom olika branscher vilket bidrar till att finns en stor variation av kompetens.

Gålsjö Bruk 102-124, Sollefteå

Vackert belägna fastigheter i Gålsjö, Sollefteå kommun

Den anrika anläggningen består av 20 huskroppar, bland annat en herrgård i nyklassicistisk stil med flygel, bostadsdel längst en bruksgata, prästgård, ekonomibyggnader, häbren, lusthus samt bruksstugor.

Gålsjö 1:3 är huvudfastigheten där största delen av byggnaderna är uppförda. Gålsjö 1:12 ligger i anslutning till Gålsjö 1:3 och består till största delen av skog samt en byggnad (Kapellet) inrymmande videovisningssal samt relax och träningsutrymme på nedre plan.

Under ett par århundraden har anläggningen använts till bruket och dess verksamhet. På 1970-talet utfördes omfattande renoveringar av anläggningen till att användas mer som ett rekreationsområde för friluftsliv, idrotter samt konferenser.

Tottvägen 128, Åre 

En fin och centralt belägen fastighet i Åre endast drygt 100 m från Åre Torg och ski-in/ski-out-läge, med en uthyrningsbar yta på 410 m2 inrymmande fem lägenheter samt ett gårdshus där en mindre lägenhet finns.

Till objektet  

Storgatan 50, Östersund 

En fin och centralt belägen fastighet i Östersund på totalt 1 126 m2 med en huvud-byggnad i tre plan samt källare inrymmande butiker och kontor. Vidare finns ett gårdshus i två plan inrymmande kontor och en lägenhet. Byggnaden är väl underhållen till ett gott bruksskick.

Till objektet  

Skiljegränd 6 & Tullgatan 35, Östersund 

Centralt belägen fastighet i Östersund med närhet till Campus. Byggnaden är uppförd i 3 plan med källare och har en total yta på 390 m2 varav källare 84 m2.

Till objektet  

Sundwis Väg 5-64, Fåker 

Två fina bostadsfastigheter belägna ca 3 mil söder om Östersund bestående av 24 bostadslägenheter på totalt 1 448 m2.

Till objektet  

Årsundavägen 107, Husum   

Bolag med portfölj av 5 bostadsfastigheter samt en samfällighet med bra läge i Husum. Fastigheterna inrymmer 8 lägenheter. Totala hyresintäkter uppgår till c:a 633 tkr med ett driftnetto på c:a 405 tkr.

Kronskogsvägen, Umeå   

Fastighet med 3 byggnader innehållande 54 lägenheter men en total uthyningsbar area på 3 600 m2 belägen i Grubbe, ca 4 km från centrala Umeå. Kontinuerligt underhållna och uppgraderade byggnader med låga driftskostnader.

Förrådsvägen, Umeå   

Tre fastigheter, centralt belägna i Umeå, varav en kommersiell fastighet (Navet 3), en fastighet med tomtmark (Generatorn 8) samt en bostadsfastighet (Lärkträdet 16). Kontinuerligt underhållna och uppgraderade fastigheter med låga driftskostnader.

Navet 3 består av en industrifastighet som till största del är uthyrd.

Generatorn 8 består av en obebyggd industritomt. Tomten har ett centralt läge i korsningen Förrådsvägen/Rälsvägen på Västerslätt.

Lärkträdet 16 består av en bostadsfastighet med en total tomtarea på c:a 1 372 m2. På fastigheten finns uppförd en byggnad varav en del är uppförd på 1940-talet och den andra delen under 1967. Byggnaden inrymmer 6 lägenheter. I källaren finns lägenhetsförråd, tvättstuga, torkrum samt ett ”kontor”.