Har du hängt med på de nya reglerna i LAS?

LAS – lag om anställningsskydd – är inte en lag som gjort sig känd för stora och snabba förändringar. Men så plötsligt – sommaren och hösten 2022 – sker det rejäla förändringar vid två olika tillfällen. En ny anställningsform kommer, en annan försvinner. Alla omfattas av lagen, tillåtande regler om bisyssla, utökad informationsskyldighet, sakliga skäl ersätter saklig grund vid uppsägning, fler får undantas vid arbetsbrist och regler som ska förhindra ”hyvling”. Detta är exempel på nyheter i LAS som gäller från 29 juni och 1 oktober 2022.

Läs mer »

Det nya reseavdraget stoppas?

Så sent som i juni beslutade riksdagen om att införa en ny modell för reseavdrag. En avståndsbaserad skattereduktion – där man tittar mer på avstånd än färdsätt – skulle bli den nya modellen från 2023. Nu verkar den nya modellen gå i graven oprövad, då regeringen via en promemoria från finansen föreslår att vårt nuvarande system ska bestå, men med höjda avdragsnivåer.

Läs mer »

Momslyft efter godkänd momsregistrering

Med hänvisning till en tidigare dom från Högsta förvaltningsdomstolen ansåg kammarrätten att ett bolag som blivit momsregistrerat, och där ansökan skett i god tro, inte kan vägras momslyft på den grunden att bolaget inte har bedrivit någon ekonomisk verksamhet.

Läs mer »