Aktuella datum

Större företag = företag med mer än 40 miljoner kr i beskattningsunderlag för moms Mindre företag = företag med upp till 40 miljoner kr i

Läs mer »

Momslyft på inköp av kontorsutrustning

Högsta förvaltningsdomstolen ändrade Skatterättsnämndens besked och ansåg att ett bolag får lyfta moms på anställdas inköp av kontorsutrustning som placeras i hemmet. Inköp av kontorsutrustning

Läs mer »

Traktamente 2022 och 2023

Här går vi igenom de viktigaste reglerna för traktamente. Traktamente är en kostnadsersättning för att täcka ökade levnadskostnader under en tjänsteresa eller tillfälligt arbete på

Läs mer »

Prisbasbeloppen 2023

Regeringen har nu fastställt prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet för 2023. Det är en rekordartad höjning, prisbasbeloppet höjs från 48 300 kr till 52 500 kr och det

Läs mer »