Aktuella datum

Större företag = företag med mer än 40 miljoner kr i beskattningsunderlag för moms Mindre företag = företag med upp till 40 miljoner kr i

Läs mer »

Momslyft på inköp av kontorsutrustning

Högsta förvaltningsdomstolen ändrade Skatterättsnämndens besked och ansåg att ett bolag får lyfta moms på anställdas inköp av kontorsutrustning som placeras i hemmet. Inköp av kontorsutrustning

Läs mer »

Traktamente 2022 och 2023

Här går vi igenom de viktigaste reglerna för traktamente. Traktamente är en kostnadsersättning för att täcka ökade levnadskostnader under en tjänsteresa eller tillfälligt arbete på

Läs mer »

Prisbasbeloppen 2023

Regeringen har nu fastställt prisbasbeloppet och det förhöjda prisbasbeloppet för 2023. Det är en rekordartad höjning, prisbasbeloppet höjs från 48 300 kr till 52 500 kr och det

Läs mer »

LAS – arbetsrätten i förändring

Riksdagen har tagit ett beslut som innebär ändrade regler i LAS när det kommer till t ex uppsägningar, både vid arbetsbrist och vid personliga skäl. En ny anställningsform införs, en gammal försvinner mm. I LAS–paketet ligger också nya regler för omställnings och kompetensstöd samt – inte minst – omställningsstudiestöd.

Läs mer »

Höjd pensionsålder

Riksdagen har nu beslutat att uttag av pension blir möjligt tidigast från 63 år 2023 och att övriga system anpassas efter detta. Man har också beslutat att åldersgränsen för pensionsuttag kopplas till riktåldern för pension från 2026. Då kommer alla dessa system att regleras per automatik utifrån vår beräknade livslängd, och inte längre kräva reglering via politiska beslut.

Läs mer »