Omställningsstödet mars–april 2021

Omställningsstöd för perioden mars-april 2021 går nu att söka. Inga större förändringar av stöder har skett jämfört med januari-februari och du har till och med 30 juni på dig att ansöka om stöd för dessa perioder.

Läs mer »

Olaglig verksamhet var inte skattepliktig

Olaglig verksamhet är verkligen inte något att rekommendera. Dock har HFD i tidigare domar slagit fast att olaglig verksamhet i regel inte är skattepliktig. Detta rättsfall visar just detta, och att denna verksamhet inte heller var momspliktig.

Läs mer »