Affärsstödstjänster

Bokföring

Vi erbjuder våra kunder precis det affärsstöd de behöver inom bokföring. Vi lägger upp månads- eller kvartalsbokföring, leverantörsfakturahantering, fakturering, kvittohantering, resultatuppföljning och rapportering till Skatteverket.

Personal- och löneadministratör

Vi tar hand om er lönehantering, inklusive utskick av lönebesked och rapportering till Collectum, FK, Fora och kollektiva förbund. Vi utfärdar också de arbetsgivarintyg som behövs.

Rådgivning

Value & Friends är din trygga rådgivare vid de flesta av de praktiska bitarna av företagandet. Till exempel nybildning av bolag och registrering hos Skatteverket såsom moms, arbetsgivaravgifter och F-skatt. Vi ger också ekonomisk rådgivning kring upprättande av kontrollbalansräkning, periodbokslut, likvidationer, budget, löner och utredningar av moms och skatt.

Revision

Vi tar hand om hela ditt bokslut inklusive årsavslut och har en genomgång med ledning och ägare som svarar på alla frågor kring dispositioner, skatter och efterföljande inkomstdeklarationer.

Digitalisering

Inom ekonomisk administration skapas många nya möjligheter genom digitaliseringen i allt från leverantörsfakturahantering och kvittohantering till betalfilshantering och anpassning av artikelregister. Vi skapar tillsammans med dig rätt miljö och verktyg för en effektiv hantering.

Myndighetsrapportering

Medan du sköter företaget kan vi ta hand om all nödvändig rapportering till myndigheter, Collectum, Fora och kollektiva förbund. Vi hanterar också fraktbidrag, återbetalning av energiskatt, statistik till SCB, intrastat export, rapporter Svenskt Näringsliv, bidragsansökningar, lönebidrag och mycket annat.

Hur kan vi hjälpa dig?

Kontakta oss idag för ett första möte.